Skomager

1739 - 1798

Christen Christensen Thonnisen Skomager, se Thonnisen

1743 - 1786

Jørgen Larsen Skomager

1600 - 1656

Niels Christensen Skomager

1831 - 1880

Søren Skomager, se Søren Christian Larsen

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx