Simonsen

------ - ------

Aksel Simonsen

1890 - 1933

Aksel Christian Simonsen Thy

1888 - 1972

Albine Svendsine Simonsen Thy

------ - ------

Alice Simonsen 

1744 - ------

Anders Simonsen

x

x

1787 - ------

Anders Simonsen

1794 - 1795

Anders Simonsen

1897 - 1961

Andrea Petrine Margrethe Simonsen

1884 - 1940

Andreas Svendsen Simonsen Thy

1834 - 1834

Andreas Martin Simonsen

1891 - ------

Ane Elisabeth Simonsen

------ - ------

Anne Marie Simonsen

1910 - 1986

Annie Esther Simonsen

1905 - ------

Astrid Simonsen

------ - ------

Carl Simonsen

1913 - ------

Carl Simonsen

1917 - 1978

Carl Simonsen

1892 - 1893

Carl Højen Simonsen

1894 - ------

Carl Højen Simonsen

1915 - ------

Charles Simonsen

Viet 1685 

Christen Simonsen

Viet 1747 

Christen Simonsen

1747 - ------ 

Christen Simonsen

1752 - 1754

Christen Simonsen

1786 - 1857

Christian Ferdinand Simonsen

1908 - ------

Edith Simonsen

1903 - ------

Ejner Simonsen

------ - ------

Else Simonsen

1902 - 1970

Emilie Karoline Wilhelmine Simonsen

------ - ------

Erik Simonsen

1913 - 1979

Ernst Simonsen

------ - ------

Hanne Marie Simonsen

1825 - 1899

Hanne Sørine Simonsen, se Johanne Sørine Simonsen

Viet 1650

Hans Simonsen

------ - 1786

Hans Simonsen Albech

1897 - 1959

Ingeborg  Elisabeth Marie Simonsen

1870 - 1938

Inger Petrine Simonsen

1730 - 1795

Iver Simonsen

------ - ------

Jane Simonsen

1727 - 1800

Jens Simonsen Holmboe

1747 - 1812

Jens Simonsen Høyboe

1784 - ------

Jens Simonsen 

1787 - ------

Jens Simonsen 

1788 - 1834

Jens Simonsen 

1849 - ------

Jens Simonsen 

1854 - 1928

Jens Simonsen Højboe

1836 - 1867

Jens Christian Simonsen

1833 - 1901

Jens Jacob Simonsen 

1860 - ------

Jens Peter Simonsen 

1836 - 1867

Jens Christensen Simonsen 

1873 - ------

Johan Andreas Simonsen 

1860 - ------

Johanne Henrikke Simonsen Petersen

1887 - ------

Johanne Marie Simonsen

1825 - 1899

Johanne Sørine Simonsen

1817 - 1884

Jørgen Simonsen Riisager

1919 - ------

Kirsten Simonsen 

1889 - ------

Kirstine Petrea Simonsen 

19--- - ------

Knud Simonsen 

1863 - 1949

Lars Møller Simonsen 

1728 - ------

Laurits Simonsen

19--- - ------

Lissy Simonsen

1886 - 1977

Lucine Marie Simonsen Thy

1825 -  1898

Maren Thomsdatter Simonsen

1905 - ------

Marie Wilhelmine Simonsen

1866 - ------

Maren Cathrine Simonsen

1884 - ------

Marinus Johan Simonsen

ca. 1840

Marthine Simonsen

1856 - 1923

Martin Simonsen

1876 - 1926

Martin Christian Simonsen

1882 - 1962

Martin Mikkelinus Simonsen

1827 - 1869

Martin Wilhelm Simonsen Thy

1882 - 1918

Martinus  Andreas Simonsen Thy

1919 - ------

Martinus  Andreas Simonsen 

1724 - ------

Michel Simonsen

1826 - 1845

Michel Simonsen

x

x

1762 - 1835

Niels Simonsen

1823 - 1862

Niels Christian Simonsen

1833 - ------

Niels Christian Simonsen

1889 - 1891

Niels Christian Simonsen

1891 - ------

Niels Christian Simonsen

1893 - 1964

Olga Julie Simonsen Thy

1880 - 1962

Oluf Svendsen Thunberg Simonsen Thy, "Wolle Thy"

Viet 1649

Peder Simonsen

1749 - 1769

Peder Simonsen

1794 - ------

Peder Simonsen

1915 - 1987

Peder Christian Bruun Simonsen

1860 - 1929

Peder Martinus Simonsen Thy

1823 -  1874

Peter  Simonsen

------ - ------

Peter  Gaardbo Simonsen

1787 - 1856

Peter  Jensen Simonsen

1917 - 1992

Poul Simonsen

1855 - 1930

Semine Svendsine  Simonsen

1684 - 1770

Simon Simonsen

1722 - 1759

Simon Simonsen

xxx

xxx

1755 - 1817

Simon Simonsen

1784 - 1784

Simon Simonsen

1827 - 1899

Simon Andreas Houman  Simonsen

1895 - 1898

Simon Ingemann Simonsen

1858 - 1912

Simon Svendsen  Simonsen

1919 - 1990

Simon Svendsen  Simonsen

x

x

------ - ------

Svend D. Simonsen

1758 - 1789

Søren Simonsen

1810 - 1863

Søren Christian Simonsen

1831 - 1832

Thomas Christian Simonsen Thrane

1833 - 1833

Thomas Christian Simonsen Thrane

1910 - 1989

Viggo Simonsen 

1909 - ------

Viggo Christian Simonsen 

1911 - 1981

Aage Christian Simonsen

1910 - ------

Aage Svend Simonsen

xxxx - xxxx

xxx