Ramel

1702 - 1729

Christiane Margrethe Ramel

------ - ------

Ernst Ramel, landstingsskriver

1666 - 1712

Ernst Ramel, byfogedfuldmægtig

1708 - ------

Jacob Ernstsen Ramel

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx