Ollesen

1850 - 1924

Inger Marie Ollesen

Viet 1760

Jens Ollesen

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx

xxxx - xxxx

xxx