Lachmann

------ - ------

Eva Saxild Lachmann

1911 - 1987

Inger Margrethe Saxild Lachmann

1864 - 1928

Viggo Lachmann