Hemmer

1692 - 1753

Matthias Foss de Hemmer

1724 - 1732

Søster de Hemmer