Reg.I.134 = Registranten over Huse i Skagen, Bind 1 side 134
Reg.II.134 = Registranten over Huse i Skagen, Bind II side 134
Bøgerne er udgivet af Skagen Kommune 1982

........................................

"Skagen Bys Historie" er skrevet af C. Klitgaard - Udgivet 1928
SBH 471 = "Skagen Bys Historie" side 471

 ........................................

Dannebrogsmænd

I nær tilslutning til Dannebrogsordenen indstiftede Frederik VI i 1808 Dannebrogskorset i Sølv. Korset kunne tildeles 

"envher, der ved klog og redelig Stræben for Brødres Vel og ved ædel Daad i en engere Kreds har gavnet Fædrelandet".

Korset bærer samme Devise og Inskriptioner som Ridderkorset, og bæres i samme Slags Bånd på venstre Kjoleopslag. 

Det uddeles til danske undersåtter af alle samfundslag. 
I enkelte tilfælde har udlændinge, f.eks. fyrstelige personer, modtaget Korset.