Färg

1885 - 1964

Jenny Leontine Andersdotter Färg

1875 - xxxx

Johanna Charlotta Andersdotter Färg