Engelbrechtsen

1825 -        

Karen Marie Engelbrechtsen, se også Engelbrectsdatter