Dommer

1770 - 1780

Anders Christensen Dommer

1789 - 1865

Anders Nielsen Dommer

x

x

1877 - ------

Ane Nielsen Dommer

1786 - ------

Ane Marie Nielsdatter Dommer

1721 - 1803

Chresten Chrestensen  Dommer

 

Christen Dommer

1785 - ------

Christen Nielsen Dommer

1827 - ------

Christen Nielsen Dommer

1767 - 1836

Christen Christensen Dommer

1761 - 1761

Hans Christensen Dommer 

1775 - 1776

Hans Christensen Dommer 

1892 - ------

Harald Adolf Thomsen Dommer, se Thomsen

1760 - 1835

Ingeborg Christensdatter Dommer

1823 - ------

Karen Marie Nielsdatter Dommer

1827 - ------

Christen Nielsen Dommer

1825 - ------

Christiane Nielsdatter Dommer

1833 - ------

Johanne Marie Nielsdatter Dommer

1823 - ------

Karen Marie Nielsdatter Dommer

1881 - ------

Kirstine Thomsen Dommer, se Thomsen

1885 - ------

Magdalene Thomsen Dommer, se Thomsen

1755 - ------

Maren Chrestensdatter  Dommer

1787 - 1788

Maren Nielsdatter  Dommer

1835 - ------

Martha Nielsdatter Dommer

1875 - ------

Martha Marie Thomsen Dommer, se Thomsen

1875 - ------

Martin Nielsen Dommer

1878 - ------

Martin Thomsen Dommer, se Thomsen

1754 - 1772

Mette Christensdatter Dommer

1791 - 1794

Michel Nielsen Dommer

1762 - 1793

Niels Christensen Dommer 

1800 - ------

Niels Christensen Dommer 

1829 - ------

Niels Nielsen Dommer 

1845 - 1845

Niels Christian Nielsen Dommer

1870 - 1925

Niels Christian Thomsen Dommer, se Thomsen

1872 - 1955

Niels Peter Thomsen Dommer

1847 - ------

Nielsine Marie Nielsdatter Dommer

1889 - ------

Oline Thomine Thomsen Dommer, se Thomsen

1868 - ------

Rasmus Jørgen Nielsen Dommer

1857 - ------

Sørine Kirstine  Nielsen Dommer

1842 - ------

Thomads Peter Nielsen Dommer

1840 - ------

Thomine Nielsdatter Dommer